Your Own Empowerment
YOE 1 jaar!

Stichting YOE, één jaar. YOEra!

Teken je toekomst!


Stichting YOE bestaat op 21 februari 2021 één jaar. 2020 en 2021 zijn geen makkelijke jaren. Om het toch nog enigszins te vieren wil YOE de kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar in haar vestigingsplaats Zoetermeer, alsook Bonaire, St. Eustatius, Saba en Coronie te Suriname vragen om een tekening te maken over hoe zij nu hun toekomst zien.


De drie beste tekeningen van elke hierboven genoemde plaats krijgen elk een ‘YOE-tegoed’ ter waarde van 25 EUR (30 USD/425 SRD). Dat is een totaal van 15 uit te reiken prijzen. Met het YOE-tegoed kan ieder zijn eigen cadeautje uitkiezen en declareren. Bewaar het bonnetje dus goed!


Van de tekening kan je een foto sturen naar info@stichtingyoe.nl. Vermeld daarbij je naam, e-mail adres en telefoonnummer. Zet ook je naam op je tekening!


De winnaars gaan we uitnodigen voor een Webinar. De kinderen uit de vijf gemeenschappen gaan we dan vragen iets over hun tekening te vertellen waar de andere kinderen dan over kunnen meepraten. Erg leuk, want dan leer je ook de toekomstbeelden kennen van kinderen die allemaal in een ander deel van de wereld wonen en leven. Heb je thuis geen goed internet of een computer, vraag dan of je bijvoorbeeld op school de computer mag gebruiken.


Wil jij ook meedoen? Stuur je inzending dan uiterlijk 1 oktober 2021 in. De uitslag wordt bekend gemaakt op 5 oktober 2021. Daarna zullen we de winnaars uitnodigen voor de Webinar. De Webinar en de winnende tekeningen zullen naderhand ook op de website, YouTube en Facebook pagina van YOE worden gepubliceerd. 

Bij het inzenden van de tekening gaat het ouderlijk gezag akkoord met de algemene voorwaarden van de tekenwedstrijd. Die kun je hier inzien. Dus vraag thuis of je mee mag doen aan de tekenwedstrijd en als je wint dat je kan meedoen aan de Webinar en je tekening met jouw eigen verhaal wordt gepubliceerd. Indien jouw tekening wint dan vragen we dat natuurlijk ook nog een keertje na of je echt toestemming hebt.


Veel tekenplezier!

YOE Foundation’s first anniversary, YOEray!
Draw your future!


The YOE Foundation celebrates their first anniversary on the 21st of February. 2020 and 2021 have not been easy years. But in order to still somewhat celebrate, YOE would like to ask the children from the ages of 6 up to 11 in their office location in Zoetermeer as well as Bonaire, Saba, Statia and Coronie in Suriname to make a drawing about how they see their future.


The three best drawings of every place mentioned above each gets a ‘YOE-credit’ worth 25 EUR (30 USD/425 SRD). That comes to a total of 15 prizes to be awarded! With the YOE-credit everyone can pick their own present and then declare it. Be sure to keep the receipt!

You can take a picture of the drawing and send it to info@stichtingyoe.nl. Please include your name, e-mail address and telephone number. Don't forget to also write your name on your drawing!


The winners will also be invited to a webinar. The children from the five communities will be asked to tell a little about their drawing. Very fun, as you also learn more about the vision of the future that children that live in a completely different part of the world have. If you don’t have good enough internet or a computer at home, ask if you can use the school computers.


Would you like to participate too? Send in your drawing before or at the latest on the 1st of October 2021. The winners will be announced on the 5th of October 2021. After the announcement, the winners will be invited for the webinar. The webinar will be published on our website, YouTube channel and social media.

By sending in the drawing, your parents or guardian agree to the terms and conditions of the contest. These can be found here. So be sure to ask at home if you’re allowed to enter the drawing contest, and if you win, that you’re allowed to participate in the webinar and that your drawing with your own story will be published. If your drawing wins then we’ll ask your parents or guardians if they agree to the terms and conditions again, just to be sure.

Have fun drawing!