Your Own Empowerment
Advisering & trainingen

Advisering en trainingen

Grip op je…….bestaan, je ontwikkeling en je werk.  


Betrokkenheid 

De diensten van YOE bij “Grip op je ….” gaan over betrokkenheid en ontwikkeling in de samenleving, op het werk, van werk naar werk, als je werkzoekende bent maar ook als je als vrijwilliger werkzaam bent of je inzet voor

burgerparticipatie. Het bevorderen van die betrokkenheid leidt ertoe dat je elkaar beter leert begrijpen.


Levens en werkplezier

Uit vele onderzoeken blijkt dat betrokken zijn meer levensplezier oplevert in de buurt of op het werk als mensen kunnen meedenken, meeweten, meepraten en meebelissen. Die betrokkenheid leidt er ook toe dat de samenleving er beter op wordt, producten, diensten optimaal en mensen meer gemotiveerd zijn als u hen vanuit intrinsieke waarden en beweegredenen kan aanspreken en motiveren.


YOE biedt daartoe in samenwerking met professionals een breed dienstenaanbod voor Grip op je bestaan, Grip op je ontwikkeling en Grip op het werk. 


Maatschappelijk ondernemen en investeren met advisering en trainingen van YOE

Advisering en trainingen van YOE zijn dienstverlening die gelijk bijdragen aan maatschappelijke projecten en programma's. Met onze trainingen en advisering draag je bij aan de cofinanciering van maatschappelijke projecten en programma's om mensen mee te laten doen. Onze prijzen en offertes zijn opgesteld op basis van kostprijs en bevatten een percentagereservering voor financiering van maatschappelijke projecten en programma’s voor Grip op je bestaan. Dit zijn o.a.:

 • Toegang tot de arbeidsmarkt stimuleren
 • Deelname aan burgerparticipatie en bevorderen democratie op stad, wijk op buurtniveau.
 • Begeleiding bij administratie en schulden, doorbreken van patronen
 • Een onderneming starten
 • Burgers in hun kracht zetten (Right to challenge) 
 • Onderlinge verbindingen versterken door meedoen, o.a:
  • Het begeleiden van jonge vrouwen in verkrijgen en behouden van weerbaarheid
  • Paardenmaatje voor kinderen (in de minima)
  • Zelfinzicht en ondersteuning
  • Jeugd in de minima materiaal ondersteunen voor onderwijs
  • De kracht in jezelf en je team
  • Uw project of programma...


Schenking

Daarnaast ben je vrij om door middel van een schenking te bepalen welke gift je los van de dienstverlening aan YOE doet toekomen. Je kunt ook samen met ons voorstellen voor maatschappelijke projecten ontwikkelen.


Meedoenfonds YOE

Zowel de percentagereservering en de schenkingen worden gereserveerd in het Meedoenfonds van YOE. Samen met partners wordt de missie van YOE daarmee nagestreefd.


Trainingsprijzen
De dagdeel kostprijs (3 uur) van YOE is € 275,- per deelnemer. Is de (doel)groep groter dan 10 deelnemers dan maken wij een aantrekkelijke maatwerkofferte per dagdeel.


Advisering en trainingen ter bevordering van medewerkersbetrokkenheid en perspectief

Onze advisering en trainingen gaan uit van het principe dat mensen op verschillende manieren betrokken kunnen zijn. Informeel en formeel. Wellicht wil je die betrokkenheid bevorderen via zeggenschap, burgerparticipatie, teams, programma’s, projecten, via het werkoverleg of je wilt maatwerkbegeleiding voor uw fractie, cliënten, werknemers of een desbetreffende doelgroep zoals werkzoekenden of mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 


Maatwerk

Door het houden van een intakegesprek kunnen wij een advies of opleidingsprogramma op maat maken. Onze inhoudelijke trainingen zijn ook online te volgen. Vaardigheidstrainingen vinden altijd fysiek plaats. Gedurende een eventuele pandamie zijn wij daarbij gehouden aan de voorschriften van de overheid. Voor meer informatie kun je ons uitnodigen voor een vrijblijvend intakegesprek. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen via het contactfomulier


Loopbaanbegeleidding voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden

Loopbaan en ontwikkeladvies