Your Own Empowerment
De (p)aard van je team

De (p)aard van je team 

Duur: twee dagdelen

Met elkaar en voor elkaar

Het Coronavirus heeft velen van ons op fysieke afstand van elkaar gezet. Vaak meer dan de wenselijke 1,5 meter. Medewerkers werken daar waar mogelijk meer thuis en in bepaalde sectoren is fysieke aanwezigheid zelfs een vereiste om voor de samenleving klaar te staan. De aandacht voor onszelf, anderen en de werkdruk die daarbij kan ontstaan mogen we niet uit het oog verliezen. Samenwerken en een gevoel van psychologische veiligheid zijn daarvoor essentieel om daar goed mee om te kunnen gaan en werkstress en onderlinge spanningen te voorkomen. Juist nu moet je op elkaar kunnen rekenen en onze paarden gaan jullie daarin begeleiden. 


Niet binnen maar buiten
Dit jaar kun je in de buitenlucht weer gezamenlijk starten met deze unieke training om er zorg voor te dragen dat jij en je collega's goed kunnen blijven presteren en een team vormen waar zij er voor elkaar zijn, op elkaar kunnen terugvallen en goede resultaten kunnen neerzetten.

 

De (p)aard van ons teams wordt onder meer gevolgd door:

  • Management, Leidinggevenden en medewerkers die meer uit hun samenwerking willen halen  en een veilige werkomgeving willen creëren.
  • Interne professionals die teamconflicten coachend willen deëscaleren.
  • Externe professionals die worden betrokken bij teamvorming.
  • Vakorganisaties, ondernemingsraden, poltieke partijen.

 

Leerdoelen

  • Je leert tastbaar en direct de teamdynamiek ervaren samen met de paarden.
  • Je leert elkaar beter kennen en wederzijdse verachtingen uit te spreken.
  • Je beheerst en herkent naast het verbale de non-verbalen communicatiestijlen van je team en jezelf.
  • Je weet na afloop gezamenlijk een goed resultaat neer te zetten.
20200824_team__3
20200824_team_1
20200824_team__2
20200824_begeleiding

Elk team tot zijn recht laten komen 

Ieder team bestaat uit een mix van individuele medewerkers met verschillende eigenschappen, talenten en vaardigheden. In het 'nieuwe normaal' komen die nu anders tot uiting komen of zijn minder zichtbaar. Er is geen goed of fout, maar juist nu in het Coronatijdperk en ook daarna kan er sprake zijn van disbalans of worden angsten, talenten of vaardigheden niet tijdig herkend en erkend. Door elkaar beter te leren kennen ontstaat er groepsdynamiek, psychologische veiligheid,  is er oog en oor voor elkaar en kunnen teams rekening houden met ieders kwaliteiten, valkuilen en zorg voor elkaar.

 

Unieke teamvorming in de buitenlucht met paarden

Om deze team en samenwerkingservaring nog meer te laten beklijven, gaan we niet binnen zitten, maar  gaan we met jullie naar buiten. Naar buiten waar we samen met paarden uw samenwerking tegen het licht gaan houden.


Waarom met paarden?

Paarden leven in groeps- (team)verband.  Noodzakelijk, want in hun geval,  is het van levensbelang om gecoördineerd en disciplinair samen te werken.

Door het uitvoeren en observeren van eenvoudige oefeningen met paarden ontstaan er herkenbare metaforen bij jezelf en met je collega’s. Begeleid door 2 coaches gaat het team na iedere oefening met elkaar in gesprek. Wat zien jullie gebeuren? Wat is de relatie met het werk of de collega’s.  Wat is er nodig om het werk beter/anders uit te voeren? Door steeds tijdig te reflecteren blijft de sessie fysiek en emotioneel veilig en het levert het blijvend een plezierige werkrelatie op en een prachtige ervaring. Jij gaat hier dus een hoop voor jezelf en met elkaar van leren.

 

De (p)aard van ons team is een ervaring dat ieder team en teamlid niet mag missen en nog lang doorwerkt in het bereiken van optimale sociaal veilige samenwerking en resultaten.


Equine assisted coach

Caren Wildering

Caren beheerst tot in de finesse de kennis en  de technieken om vanuit haar ervaringen teams

gericht te coachen naar een zelfbewust, deskundig en gedreven samenwerking.


Werken met de paarden en Caren aldus de deelnemers is een heerlijke ervaring en leidt tot resultaten waar we voorafgaand niet op hadden durven hopen.

Inschrijven voor deze training via het contactformulier: training <<<


Equine assisted coach

Caren Wildering

Caren@stichtingyoe.nl