Your Own Empowerment
Over ons

Over ons

Missie

YOE heeft als missie: Iedereen doet mee! YOE biedt kansen aan mensen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. YOE ondersteunt individuen, bedrijven en overheidsinstellingen om aanwezige sociale vaardigheden en kennis van mensen zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Door de bewustwording van aanwezige talenten en vaardigheden te bevorderen, streven wij ernaar dat geen mens aan de zijlijn blijft staan maar het speelveld betreedt. Ieder mens heeft recht op bewustwording van het eigen vermogen en recht op ondersteuning door facilitering en ontwikkeling om daarmee vanuit zichzelf te kunnen bijdragen aan een volwaardig en betekenisvol bestaan.


Visie

Ondersteuning door YOE wordt geboden in de vorm van materiele en immateriële voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van haar missie. YOE is een herkenbare volwaardige en betrouwbare partner voor haar opdrachtgevers, samenwerkingspartners, ketenpartners en (vrijwillige) medewerkers. YOE zal haar bijdrage leveren veelal via programma’s, projecten en dienstverlening en ook in het bijzonder bijdragen aan maatwerk dat is toegesneden om individuen in hun kracht te zetten. YOE zal zich blijvend inzetten om het potentieel in onze samenleving te ontdekken, te ondersteunen en bij te dragen aan een samenleving waar eenieder als gelijkwaardig wordt gezien en behandeld.


Statuten

Stichting Your Own Empowerment (YOE) heeft ten doel het bevorderen, benutten en ontwikkelen van eigen capaciteiten van inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden met een (mogelijk dreigende) achterstand in de samenleving, om zich in economisch, sociaal en politiek opzicht actief gestalte te geven aan hun eigen leven en bij te dragen aan de samenleving, met name gericht op doch niet beperkt tot de eigen weerbaarheid, zelfraadzaamheid, werkgelegenheid, participatie, goed burgerschap en sociaal welzijn, daaronder mede begrepen het voorkomen en/of verhelpen van eenzaamheid.


Bestuur

Marco Sikkel (Voorzitter)

Vacature (Secretaris)

Jeaninne Wong Loi Sing (hoofdbestuurslid Cariben)

Het bestuur van stichting YOE is onbezoldigd. Ten behoeve van de overhead is het jaarlijkse streven deze noodzakelijke kosten niet hoger te laten zijn dan 9%. 


Stichting gegevens

KvK-nummer: 77409434

RSIN: 860999749

BTW-NR: NL860999749B01

Rekeningnummer: NL19 BUNQ 2050157967

BIC/SWIFT BUNQNL2AXXX 

Gevestigd: Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer

Meerjarenplan 2020 -2024