Your Own Empowerment
Home

Welkom bij stichting YOE

Iedereen doet mee!

Stichting YOE ondersteunt individuen, bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen om aanwezige sociale vaardigheden, talenten en kennis van mensen zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen voor participatie in de samenleving. Door creëren van bewustwording en de aanwezige talenten als ook de vaardigheden te bevorderen, streven wij ernaar dat geen mens aan de zijlijn blijft staan, maar het speelveld betreedt. Ieder mens heeft recht op ontwikkeling van het eigen vermogen en recht op ondersteuning binnen en de buiten de werkomgeving om daarmee vanuit zichzelf bij te dragen aan een volwaardig bestaan voor zichzelf en anderen. Uw opdracht of deelname aan onze dienstverlening draagt daaraan bij en daarom doen wij dat graag voor u!

De vraag is niet of het kan, maar of het de moeite waard is om te proberen. 

Allard K.Lowenstein

Mensen empoweren is belangrijk. Dat betekent ook goede trainingen toegesneden op de doelgroep.

Lees meer. 

Jouw project of programma samen vanuit het meedoenfonds?

Lees meer. 

Grip op je

bestaan 

Grip op je

werk

Grip op je ontwikkeling