Your Own Empowerment
Grip op je bestaan

Grip op je Bestaan

De ontwikkelingen in 2023/2024 hebben opnieuw geleid tot een toename van vereenzaming, psychische klachten en armoedeval. Veel mensen zijn hun perspectief kwijtgeraakt, vooral degenen die geen zicht hebben op werk, ervaren een gebrek aan vooruitzicht, en schulden zijn toegenomen. Onder ouderen en hulpbehoevenden is de verzorging afgenomen, wat heeft geleid tot een stijging van eenzaamheid.

Opdrachtgevers kunnen, in overleg met YOE, projecten en programma's starten en ontwikkelen om mensen te ondersteunen bij het doorbreken van patronen en het overwinnen van achterstanden.

Deze projecten en programma's omvatten een breed scala, variërend van individuele begeleiding om zelfvertrouwen te herwinnen en eenzaamheid te doorbreken tot het assisteren bij sollicitatiegesprekken en het opstellen van sollicitatiebrieven. We bieden begeleiding bij het opstellen van ondernemingsplannen, het ordenen en begrijpelijk maken van administratie, en het bevorderen van verbindingen tussen mensen. Dit alles wordt gedaan met een professionele en integere benadering waarbij de mens centraal staat.

Je weet nooit hoe sterk je bent, todat sterk zijn je enige keuze is.

Bob Marley 

De vraag is niet of het kan, maar of het de moeite waard is om het te proberen.

Allard. K.Lowenstein

Grip op je ontwikkeling

Het succes van ontwikkeling hangt af van weerbaarheid en het geloof in eigen kennis, vaardigheden en talenten. YOE biedt trainingen die de weerbaarheid vergroten en de ontwikkeling van vaardigheden stimuleren. Door middel van op maat gemaakte trainingen, coaching en individuele begeleiding, in samenwerking met professionals en vrijwilligers, ondersteunen wij individuen, bedrijven en overheidsinstellingen. Opdrachtgevers hebben ook de mogelijkheid om samen met YOE projecten en programma's te initiëren, gericht op het versterken van de vaardigheden van hun medewerkers of specifieke doelgroepen. Zo bevorderen we optimale ontwikkeling, ten behoeve van het individu en hun (organisatorische) omgeving.

. >>

Grip op je werk

De opkomst van nieuwe technologie, kunstmatige intelligentie, flexibilisering en intensivering van werkzaamheden brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor de kwaliteit van werk in de toekomst.

Stichting YOE bepleit in het verlengde hiervan om het recht op goed, veilig en gezond werk, inkomen, betrokkenheid en ontwikkeling voor eenieder vanaf nu te beschouwen als een cruciale maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en overheid.

Meedoen is van essentieel belang voor het herstel van brede welvaart, de kwaliteit van leven voor iedereen, voor de economie en de samenleving als geheel.

Na de crisis is het van groot belang dat mensen blijven investeren in elkaar, met aandacht en begrip voor elkaars behoeften. Goed werk, een stabiel inkomen, invloed op besluitvorming, gunstige arbeidsomstandigheden en voortdurende ontwikkelingsmogelijkheden dragen bij aan een volwaardig (werkzaam) bestaan. Hierbij is het cruciaal dat iedereen, zowel binnen als buiten de werkomgeving, kan blijven participeren. Werkenden en zij die door de crisis hun werk zijn kwijtgeraakt, of die door mentale of fysieke omstandigheden aan de zijlijn staan, verdienen blijvende aandacht. Zo kunnen we gezamenlijk hun weerbaarheid versterken en behouden

. >>

Ga vol vertrouwen in de richting van je dromen. Leef het leven dat  je je voorgesteld hebt.

Henry David Thoreau