Your Own Empowerment
Samen YOE

Samen YOE

Wij werken samen met

YOE werkt samen met vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals. Laatsten worden vooral betrokken bij de diensten die YOE levert om zorg te dragen voor de co-financiering om de maatschappelijk missie van YOE te bewerkstelligen. Vrijwilligers werken met ons samen in maatschappelijke programma’s en projecten. YOE neemt geen mensen in dienst behoudens indien noodzakelijk voor ondersteunende werkzaamheden. De leiding van de organisatie is belegd bij het vrijwillige en onbezoldigde bestuur.


Kan jij een bijdrage leveren?

Ja, jij kunt een bijdrage leveren aan het verzorgen van de producten en diensten van YOE. Heb jij zelf een mooie dienstverlening die jouw inziens past bij de missie van YOE dan kan je deze aanbieden via YOE. Wel geldt dat je je daarmee na toelating conformeert aan de kostprijstarieven van YOE en een deelnamedonatie van 250 EUR per jaar voor het YOE Meedoenfonds. Verder geldt dat wij ervan uitgaan dat een training altijd een minimaal aantal deelnemers heeft om uit de kosten te blijven en het bijdraagt aan ons maatschappelijk doel.


Neem de informatie door

Neem gerust het meerjarenplan en de dienstengids van YOE door en kijk of je er een dienst aan wil toevoegen waarvan jij overtuigd bent dat die past bij onze missie. Zo ja, dan kun je een open ‘sollicitatie’ richten aan het bestuur van YOE die je aanvraag en/of het aanbod beoordeelt.  

Indien het bestuur van YOE akkoord is met jou aangeboden dienstverlening dan vragen wij of jij je wilt registreren en nemen we je dienst op in onze gids. Ook wordt je als medewerker/partner op onze site vermeld.  


Medewerkersomvang

Het is overigens niet zo dat je in een pool van honderden medewerkers terecht komt. De kring van professionals en ervaringsdeskundigen is kundig en gering en dat maakt dat we ook tijdens intervisiedagen in kleine kring veel van elkaar kunnen opsteken en leren.

 

YOE ontzorgt 

YOE offreert en factureert indien jij dienstverlening via ons verzorgt. Wel kan en mag je het partnerlogo van onze stichting uitdragen en bijvoorbeeld op je eigen site vermelden.


Wij zien je medewerking en/of aanbod met belangstelling tegemoet.


Bestuur stichting YOE.