Your Own Empowerment
Berichten en projecten

Berichten en projecten

De (p)aard van jouw team
Gratis inleidend Webinar stichting YOE met als thema:
Leer samenwerken van de meesters!

April - juni 2021

Laat managers en medewerkers beter samenwerken, communiceren en begrip krijgen voor elkaar.
Jouw team krijgt les van de meesters in teamwork: Paarden! Samen met een gediplomeerde coach en equinoloog gaan we na interactief theoretisch inzicht verzorgd door stichting YOE het weiland in. Vervolgens zullen wij middels (soms uitdagende) activiteiten met één of meerdere paarden elkaar beter leren kennen en begrijpen wat iedereen persoonlijk nodig heeft om met succes tot een gezamenlijk doel te komen. Leerzaam, ervaringsgericht, laagdrempelig en in een emotioneel veilige setting.

Wil je hier meer over weten? Op woensdag 14 april om 10.00 uur zal Caren Wildering van Stichting YOE en
Coach and Care’n via een gratis Webinar uitleggen hoe een teamsessie met de meesters in zijn werk gaat en jouw vragen beantwoorden.


See YOE soon!

>>>Meld je hier tijdig aan voor deelname. 


Stichting YOE organiseert online ‘inloop’sessie voor ondernemers.

Thema: Bemiddeling ondernemers versus schuldeisers.

Januari - maart 2021

Een van de pijlers van Stichting YOE is dat ieder in staat wordt geacht om de conflictsituatie waarin je terecht bent gekomen met elkaar aan te kunnen en om te buigen. Je daarbij niet te blijven richten op wat niet kan, maar op wat er wél kan. Niet alsmaar excuses hebben voor de situatie waarin je nu zit en de weg die je alleen of met elkaar hebt doorlopen. Dat geldt ook voor jou als ondernemer. Ook nu het ondernemen wel eens moeizamer kan verlopen dan dat je gewend was.


Elke ondernemer heeft zijn/haar eigen verhaal. Het uiteindelijke doel blijft hetzelfde: Zodanig kunnen blijven omzetten dat er voldoende ruimte ontstaat voor ontwikkeling, groei en leef-genot. Zowel voor jou als ondernemer én voor jouw werknemers.


Door het (te leren) onderkennen van een conflict ontstaat er een ruimte binnen de werksituatie en daarbuiten om met elkaar de mogelijkheid te creëren, als ook te zoeken, naar oplossingen die bijdragen aan ieders perspectief en aan continuïteit en productiviteit binnen jouw onderneming én van jezelf.


Op vrijdag 5 maart 2021, 8:30 - 10:00u organiseert YOE samen met Kouwets Mediation een moment voor jou als ondernemer om online gratis deel te kunnen nemen aan onze ‘inloop’sessie met als thema:
Bemiddeling ondernemers versus schuldeisers.


Tijdens dit uur bespreken wij samen met ondernemers de situaties waarin ondernemers nu in conflict kunnen zijn gekomen met schuldeisers en hoe Stichting YOE hierin kan ondersteunen bij de bemiddeling om samen tot een oplossing te komen.


>>>Meld je hier tijdig aan voor deelname. 

Stichting YOE erkend Leerbedrijf

November 2020

Vanaf november 2020 is Stichting YOE (100667044) een erkend Leerbedrijf.  Een titel om trots op te zijn.


In SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen. Het doel is om studenten in het beroepsonderwijs de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Ook YOE draagt daaraan graag bij voor de opleiding Management assistant niveau 4. Het SBB begeleidt ons waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Zij maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen. Daarnaast adviseert SBB de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Laptops voor de kinderen in Coronie

oktober 2020

In het najaar van 2020 hebben de stichtingen Ecoware en Leergeld op voordracht van het bestuur van Stichting YOE een donatie verstrekt aan de scholengemeenschap van Coronie, in de vorm van 12 refurbished laptops. De overhandiging vond plaats door de heer Steven Rozenblad, vertegenwoordiger van de Stichting YOE in Suriname. De donatie dient als bevordering van de ontwikkeling van kinderen in Coronie om hen ook de kans te geven om zich digitaal weerbaar te maken. De schoolleider Anneke Djopawiro bedankt namens de andere drie scholen, de stichtingen voor deze geste en hoopt dat het niet bij deze schenking zal blijven. De Salemschool, Gerardtschool,
St. Antoniusschool en O.S. Totness zijn ieder in aanmerking gekomen voor drie laptops.

DLOF5474
GFXT4883
DAEX8143
CTAM8113
CDWL7850
CAMH1467
AQGI9672
BJRK9634
AGMN9429

De districtcommissaris van Coronie: Maikel Winter zegt heel trots te zijn op de heer Rozenblad omdat hij daarmee veel wil betekenen voor Coronie en daar is hij zeer erkentelijk voor. De Burgervader geeft te kennen dat hij wel in staat is om zijn bijdrage te leveren op het gebied van ICT. De heer Rozenblad van stichting YOE hoopt dat de leerlingen goed gebruik zullen maken van de laptops, die geschonken zijn aan de 4 GLO Scholen. Ook heeft hij een aantal leerlingen blij gemaakt met een aantal schooltassen. Stichting YOE gaat bezien of er een follow-up aan dit project kan worden gegeven.